BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1053/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 września 2002r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego.

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik* do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1. Aleksandra Waszak — Przewodniczący;
2. Grażyna Szmygin;
3. Adam Habryło;
4. Karina Majcherska
Sekretarz Komisji.

§ 4. Powołać Rzeczoznawcę Pana Przemysława Kończala z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 11:55
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-19 14:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5881
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-19 14:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-30 14:12