BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1058/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 września 2002r.

 

w sprawie: współfinansowania prac związanych z zagospodarowaniem turystyczno-historycznej siedziby starostów poznańskich na jeziorze Małym w Pobiedziskach.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 6 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), oraz art. 1 ust. 2, art. 8a, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz. U. z 99 Nr 98 poz. 1150 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się kwotę w wysokości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na współfinansowanie realizacji projektu pt. "Zamek na wyspie jeziora Małego w Pobiedziskach – siedziba starostów poznańskich".

§ 2. Wydatkowanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim i Gminą Pobiedziska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 5 sierpnia 2002 roku Urząd Miast i Gminy w Pobiedziskach wystąpił z wnioskiem o współfinansowanie realizacji zadania pt. "Zamek na wyspie jeziora Małego w Pobiedziskach – siedziba starostów poznańskich". Projekt ma na celu zagospodarowanie turystyczno-historyczne siedziby starostów poznańskich na jeziorze Małym w Pobiedziskach.
W roku bieżącym wykonane zostaną badania odkrywkowe celem zabezpieczenia pozostałości dworu i zamku na obszarze 150 m².
Rada Miejska w Pobiedziska poinformowała o przeznaczeniu kwoty w wysokości 10.000 zł na realizację wyżej wymienionego celu.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przeznaczeniu kwoty w wysokości 2.500 zł na współfinansowanie zadania z działu budżetu – ochrona i konserwacja zabytków.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 12:59
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-23 11:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6151
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-23 14:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-02 13:33