BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1064/2002 
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 września 2002r.

 

w sprawie: przyjęcia do realizacji budowy kotłowni gazowej w budynku ZSOiZ w Rokietnicy-Filia w Owińskach, ul. Poznańska 15 i ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację w/w inwestycji.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59, poz. 1254) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć do realizacji w 2002 r. inwestycję pn.: "Budowa kotłowni gazowej w budynku ZSOiZ w Rokietnicy-Filia w Owińskach, ul. Poznańska 15".

§ 2. Zatwierdzić dokumentację przetargową o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kotłowni gazowej w budynku ZSOiZ w Rokietnicy-Filia w Owińskach, ul. Poznańska 15.

§ 3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1. Jan Grabkowski - Przewodniczący;
2. Aleksandra Waszak;
3. Grażyna Szmygin;
4. Olgierd Pietrzak;
5. Adam Habryło;
6. Karina Majcherska - sekretarz Komisji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 13:14
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-23 14:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5632
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-23 15:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-12-02 10:02