BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1068/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 września 2002r.

 

w sprawie: odwołania Pana .....................................* ze stanowiska Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 70 § 1, 1¹, 1², i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 30 września 2002 roku odwołuje się Pana ....................................*– w związku z likwidacją Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. – ze stanowiska Dyrektora Szpitala.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W związku z podjęciem przez Radę Powiatu Poznańskiego Uchwały nr XXXIV/244/2001 z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji zmianie ulegnie forma zarządzania.
Wobec tego faktu organ powołujący, jakim jest Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia odwołać dotychczasowego dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. na podstawie art. 70 § 1, 1¹, 1², i 2 kodeksu pracy.
Odwołanie powinno być dokonane na piśmie i jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) do zadań Zarządu Powiatu należy zatrudnienie i zwalnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 13:21
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-23 15:38

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6376
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-24 09:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-08 15:18