BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1072/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 września 2002r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1999 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i zmiany) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002, nr XXXIX/278/2001, z dnia 18 grudnia 2001 r. zmienionej: uchwalą Rady nr XLI/288/2002 z dnia 26 lutego 2002 r., uchwałą Rady nr XLIV/305/2002 z dnia 21 maja 2002 r., uchwalą Rady nr XLVI/313/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r., uchwalą XLVIII/329/2002 z dnia 27 sierpnia 2002 r., uchwalą XLIX/339/2002 z dnia 24 września 2002 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 66.754 zł, które po zmianach wynoszą 61.934.888 zł, w tym:
1) zwiększa się o 66.754 zł kwota dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, która po zmianach wynosi 6.404.747 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*).

2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 66.754 zł, które po zmianach wynoszą 65.429.325 zł, w tym:
1) zwiększa się o 66.754 zł kwota wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, która po zmianach wynosi 6.404.747 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2*).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
DOCHODY
I. Wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 66.754 zł, w tym:
1. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB I/3011/501/2002 z dnia 26 września 2002 r., zmniejsza się wysokość planowanej dotacji w (§ 212) na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75045 – Komisje poborowe o kwotę 6.000 zł, w związku z nie podpisaniem porozumienia o zawarcie umowy z zakładami opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Poznaniu.
2. Zgodnie z zawiadomieniem Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr ZF 0301-52/02 z dnia 24 września 2002 r. zwiększa się wysokość planowanych dotacji (§ 211), na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gminnych, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 72.754 zł.
II. Dochody na zadania własne nie ulegają zmianie wynoszą 55.530.141 zł.
Ogólna kwota dochodów po zmianach wynosi 61.934.888 zł.
WYDATKI
I. Zwiększa się wysokość wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 66.754 zł, w tym:
1. Zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75045 – Komisje poborowe o kwotę 6.000 zł.
2. Zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 72.754 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu w dniu 27 października 2002 r.
II. Wysokość wydatków na zadania własne nie ulega zmianie, wynosi 59.024.578 zł.
Ogólna kwota wydatków po zmianach wynosi 65.429.325 zł.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

* Załączniki nr 1 i 2 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 13:26
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-23 16:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6381
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-24 09:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 14:40