BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 12/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2002r.

 

w sprawie: udzielenia dofinansowania Gminnemu Klubowi Sportowemu "TARNOVIA" w Tarnowie Podgórnym na organizację VII Serii Pucharu Polski Wyścigu Kolarskiego w Przełajach.

Na postawie: art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, z późn. zm.) oraz art. 4, art. 42 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Gminnemu Klubowi Sportowemu "TARNOVIA" w Tarnowie Podgórnym, dofinansowanie w wysokości 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), na organizację VII Serii Pucharu Polski Wyścigu Kolarskiego w Przełajach.
2. Wyścig rozegrany zostanie w dniu 14 grudnia 2002 r. o godz. 12.00 w Tarnowie Podgórnym przy ul. 23 Października 34.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Biuro Rady.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Gminny Klub Sportowy "Tarnovia" w Tarnowie Podgórnym, wystąpił z pismem z dnia 22 listopada 2002 r. o dofinansowanie wyścigu w celu popularyzacji kolarstwa wśród młodzieży na terenie Powiatu Poznańskiego, który odbędzie się w dniu 14 grudnia br. w Tarnowie Podgórnym przy ul. 23 Października 34. Turniej ma charakter ogólnopolski, jest również eliminacją dla kadry Polski przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w styczniu 2003 roku w Belgii. W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięzców, oraz częściowego pokrycia kosztów organizatorskich.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:41
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-27 11:38

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5706
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-27 11:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 08:52