BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 410/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2001r.

 

w sprawie: przyznania środków finansowych dla Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie na pokrycie kosztów udziału zawodników w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przydziela się Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Kopernika w Puszczykowie środki finansowe w kwocie 1.350 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) na udział zawodników w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce, które odbędą się w dniach od 19 do 21 stycznia 2001 r. w Warszawie.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w formie refundacji po wykonaniu zadania, na konto Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Puszczykowie BH S.A. O/Poznań 10301247 - 00800000 z działu 926 (rozdział 92605) budżetu powiatu.

§ 3. Środki finansowe na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w niniejszej uchwale.

§ 4. Niniejsza uchwała stanowi podstawę wypłaty przydzielonych środków finansowych, po przedstawieniu rozliczenia poniesionych kosztów na realizację zadania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie wystąpiło o zrefundowanie wydatków związanych z udziałem uczniów w imprezie centralnej - Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce. Zawody odbędą się w dniach od 19 do 21 stycznia 2001 r. w Warszawie. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie reprezentować będą powiat poznański na ww. Mistrzostwach. Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o przydzieleniu dotacji w kwocie 1.350 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 12:55
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-31 10:04

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4718
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-31 10:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 09:11