BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 451/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKEIGO
z dnia 26 lutego 2001r.

 

w sprawie: przydzielenia kwoty dofinansowania Szkole Podstawowej w Dopiewie na Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Szkół Podstawowych w Koszykówce Chłopców Turniej Finałowy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przydziela się Szkole Podstawowej w Dopiewie kwotę dofinansowania w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych) na organizację Mistrzostw Powiatu Poznańskiego Szkół Podstawowych w Koszykówce Chłopców - Turniej Finałowy, które odbędą się w dniu 27 lutego 2001 r. w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
Szkoła Podstawowa w Dopiewie wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie Mistrzostw Powiatu Poznańskiego Szkół Podstawowych w Koszykówce Chłopców - Turniej Finałowy. W Mistrzostwach wezmą udział zawodnicy ze szkół podstawowych powiatu poznańskiego. Celem zawodów jest wyłonienie Mistrza Powiatu Poznańskiego w Koszykówce Chłopców Szkół Podstawowych. Finały odbędą się 27 lutego 2001 r. w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie. Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Finałów Mistrzostw.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 14:36
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-01 12:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6350
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-01 13:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-25 16:13