BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 495/2001
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKEIGO
z dnia 2 kwietnia 2001r.


w sprawie: przydzielenia środków finansowych Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie na współfinansowanie finału II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Wiosenne Przebudzenie".Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7, art. 6 ust. 1, art. S 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 art. 9 ust. 2, art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 1 10, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przydziela się Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury Rekreacji w Murowanej Goślinie na zorganizowanie finału II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Wiosenne Przebudzenie" kwotę w wysokości 2.500 zł (słownie: dwatysiącepięćsetzlotych).
2. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2001 roku w Murowanej Goślinie.

§ 2. Przekazanie kwoty wymienionej w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania środków finansowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie finału II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Wiosenne Przebudzenie" w wysokości 3.800 zł. Eliminacje do Konkursu odbywały się w miesiącu marcu br. w Murowanej Goślinie. Powiatowy finał odbędzie się 6.04.2001 r. W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu poznańskiego Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu środków finansowych w wysokości 2.500 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-15 15:03
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-15 08:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7912
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-15 08:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22