BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 498/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2001r.

w sprawie: przyjęcia projektu planu remontów i inwestycji w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego w roku 2002 i latach następnych.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt planu remontów i inwestycji w roku 2002 i latach następnych szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego przedstawiony w załączniku nr 1* do uchwały.

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 kieruje się do Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym w celu zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu, Panu Jerzemu Lechnerowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zaproponowana uchwała dotyczy planu remontów i inwestycji na rok 2002 i lata następne. W załączniku przedstawione zostały potrzeby remontowe i inwestycyjne przewidziane do realizacji w poszczególnych placówkach w roku 2002 oraz na kolejne lata. Oprócz planowanych budów szkół średnich w Swarzędzu i Stęszewie w roku 2002 zaplanowano rozpoczęcie 2 nowych zadań:
1) przejęcie, adaptacja i rozbudowa budynku po gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie
2) dobudowa 4 sal lekcyjnych przy szkole w Kostrzynie Wlkp.
Utworzenie szkoły średniej w Murowanej Goślinie wiązałoby się z likwidacją liceum w Bolechowie ( możliwa sprzedaż budynku).
Zakres prac przewidziany do realizacji w LO Bolechowo jest, zatem uzależniony od decyzji Rady Powiatu dotyczącej przeniesienia szkoły do Murowanej Gośliny. Pozostałe zadania zależą od przyznanych powiatowi poznańskiemu w kolejnych latach subwencji oświatowych. Proponuję przekazać projekt planu do konsultacji Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-16 09:47
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-15 08:16

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3863
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-15 08:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-08-16 13:41