BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWALA Nr 499/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2001r.


w sprawie: wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych w roku 2001.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 05. 06. 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578) oraz Uchwały Rady Powiatu nr XXVII/209/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych w roku 2001 Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują miesięczną dotację w roku budżetowym 2001 w wysokości
- 177 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego,
- 77 zł na jednego ucznia szkoły zawodowej, policealnej,
- 70 zł na jednego ucznia liceum dla dorosłych

§ 2. Internaty przy szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w roku budżetowym 2001 w wysokości 283 zł miesięcznie na jednego ucznia.

§ 3.  Wykonanie Uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie w placówkach niepublicznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XXVII/209/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r., w związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o systemie oświaty z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 104 poz. 1104), konieczne jest określenie kwot miesięcznych dotacji na ucznia szkoły niepublicznej oraz internatu wg nowych zasad. Zgodnie z ustawą, od dnia 1 stycznia 2001 roku szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat. Pozostałe szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w wysokości 5O% wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.
Internaty niepubliczne otrzymują z budżetu Powiatu dotację równą średnim wydatkom bieżącym, ponoszonym na jednego wychowanka tego samego typu internatu szkoły publicznej.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-16 09:47
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-15 08:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3862
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-15 08:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-08-16 13:41