BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 560/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 czerwca 2001r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Polskiemu Towarzystwu Turystyczno -Krajoznawczemu Oddział im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu na organizacje Rajdu pn. VIII Złota Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym

Uchwała Nr 561/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 czerwca 2001r.

w sprawie:
przydzielenia kwoty dofinansowania Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach na organizację zadania pn. "Koncert kolęd".

Uchwała Nr 562/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 czerwca 2001r.

w sprawie:
przydzielenia kwoty dofinansowania Miejsko -Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie na organizację XXI Małego Goślińskiego Maratonu Weteranów

Uchwała Nr 563/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 czerwca 2001r.

w sprawie:
przydzielenia kwoty dofinansowania Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie na organizację Finału Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Dziewcząt na poziomie gimnazjów.

Uchwała Nr 564/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 czerwca 2001r.

w sprawie:
przydzielenia kwoty dofinansowania Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach na organizację zadania pn. II Rajd Integracyjny "Pożegnanie Lata 2001".

Uchwała Nr 565/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 czerwca 2001r.

w sprawie:
prowadzenia sezonowego schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej m 2 w Kórniku-Bninie.

Uchwała Nr 566/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 czerwca 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia podziału środków budżetowych 2001 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr 567/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 czerwca 2001r.

w sprawie:
unieważnienia I przetargu nieograniczonego ofertowego na zbycie samochodu osobowego POLONEZ 2,0.

Uchwała Nr 568/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 czerwca 2001r.

w sprawie:
Zbycia samochodu Polonez o poj. 2,0 1 o nr rej. P WF 3206 w trybie II przetargu nieograniczonego ofertowego.

Uchwała Nr 569/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 czerwca 2001r.

w sprawie:
wyboru biegłego rewidenta dla Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. w Poznaniu

Uchwała Nr 570/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 czerwca 2001r. 

w sprawie:
zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizn aparatury lub sprzętu medycznego przez Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Uchwała Nr 571/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 czerwca 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na sporządzenie wyceny majątku Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo".
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery