BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 584/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2001r.

w sprawie: powierzenia pani Hannie Łabuzińskiej stanowiska dyrektora Poradni Pychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu, ul. Żabikowska 40.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 36 a ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U 97141.943 z późniejszymi zmianami/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego powierza stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu, ul. Żabikowska 40 Pani Hannie Łabuzińskiej

§ 2. Okres powierzenia obowiązków dyrektora ustala się na czas od 1.09.2001 r. do 31.08.2006 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski


Uzasadnienie:
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty art. 36 a ust. 1, 2, 3 organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora osobie wyłonionej w drodze konkursu. W dniu 18.05.2001 r. przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu. Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na to stanowisko, którym jest Pani Hanna Łabuzińska. Komisja zaproponowała Zarządowi Powiatu Poznańskiego powierzenie stanowiska dyrektora Pani Hannie Łabuzińskiej na okres 5 lat.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 09:26
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-21 09:27

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10438
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-22 08:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-23 16:35