BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 607/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 2 lipca 2001r.


w sprawie: dofinansowania turnusów rehabilitacyjno-integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, opiekunów i rodzeństwa z ubogich rodzin powiatu poznańskiego, organizowanych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Na rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych "Rodzina-Rodzinie" w Poznaniu ul Sienkiewicza 10.

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr X/88/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu postanawia przekazać kwotę 2000,- zł (dwa tysiące zł) w celu dofinansowania turnusów rehabilitacyjno-integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, opiekunów i rodzeństwa z ubogich rodzin powiatu poznańskiego, organizowanych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Na rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych "Rodzina- Rodzinie" w Poznaniu ul Sienkiewicza 10.

§ 2. Warunki i tryb przekazania środków, o których mowa w § 1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynął wniosek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych "Rodzina-Rodzinie" w sprawie dofinansowania wypoczynku letniego dzieci niepełnosprawnych z ubogich rodzin powiatu poznańskiego. Wniosek dotyczy zadań realizowanych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych. Dotacja przeznaczona będzie na zorganizowanie dwóch turnusów rehabilitacyjno-integracyjnych w Mrzeżynie. Proponuję przeznaczyć na ten cel kwotę 2000 zł z zadań oświatowych.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 10:46
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-22 08:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11480
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-22 08:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-19 10:16