BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 622/2001
ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU
z dnia 16 lipca 2001r.

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Swarzędzu.


Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem pani ……………..*

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminów dla Pani …………….* - nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Swarzędzu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

l. Przemysław Wantuch -przedstawiciel organu prowadzącego szkołę -Przewodniczący
2. Piotr Choryński -dyrektor szkoły -Członek Komisji
3. Elżbieta Jankiewicz -ekspert -Członek Komisji
4. Alicja Kurlus -ekspert -Członek Komisji
5. Jadwiga Fisiak -ekspert -Członek Komisji

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Pani …………………*, nauczycielka j. angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Swarzędzu otrzymała zgodę organu prowadzącego na skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego do 9 miesięcy. Okres ten upłynął z końcem miesiąca maja 2001 r.
Warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego jest zdanie egzaminu przed Komisją, w skład, której wchodzą eksperci z ministerialnej listy ekspertów.
Komisję powołuje organ prowadzący, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela. W przypadku powiatów kompetencje powołania Komisji należą do Zarządu.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198)
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 11:42
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-12 12:27

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5753
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-12 12:27
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-11 09:23