BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 630/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 31 lipca 2001r.


w sprawie: przeznaczenia kwoty w wysokości 2500 zł na zakup sprzętu sportowo- świetlicowego dla Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 4 w związku z art. 4 ust 1, pkt. 15 i 16, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami), z związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 101 poz. 1092) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się kwotę 2500 zł (słownie: tysiąc złotych) na zakup sprzętu sportowo- rekreacyjnego dla Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu.

§ 2. Wyżej wymieniony sprzęt zostanie przekazany do Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu.

§ 3. Środki finansowe określone w § 1 będą stanowiły wydatki budżetu powiatu z działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 5. Traci moc Uchwała nr 545/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 21 maja 2001 r.

§ 6. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Ośrodek Szkolenia Policji w Poznaniu przygotowuje do pracy policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze KMP w Poznaniu pełnią służbę w Komisariatach Policji na terenie powiatu poznańskiego. Zakup sprzętu sportowo- rekreacyjny, w postaci 3 zestawów gier sportowo-świetlicowych (tzw. piłkarzyków), pozwoli na urozmaicenie kursantom czasu wolnego od zajęć. Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu środków finansowych w wysokości 2500 zł.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 12:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-13 08:30

Rejestr zmian

  • 28.08.03; korekta
  • 13.08.10; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5671
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-13 08:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46