BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 653/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2001r.


w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 32 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami), w związku z rozporządzeniem: MEN z dnia 15 stycznia 2001 r., w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 109); zarządzenia Nr 14:MEN z dnia 19 czerwca 1992 r., w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży (Dz. Urz.: MEN z dnia 30 czerwca 1992 r.),
uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się arkusze organizacyjne następujących szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego:
1. ZSOiZ Bolechowo
2. LO Kórnik
3. LO Puszczykowo
4. ZSO Swarzędz
5. ZSZ Swarzędz
6. ZSOiZ Rokietnica
7. ZSOiZ Mosina
8. OS W Owińska
9. SOS- W Mosina
10. PPP Mosina
11. PPP Swarzędz
12. PPP Luboń

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu -Jerzemu Lechnerowskiemu oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji -Przemysławowi Wantuchowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Dyrektorzy szkół i placówek przygotowują arkusze organizacyjne w oparciu o plan nauczania i plan finansowy szkoły. Obowiązujące od 1 września 2001 r. ramowe plany nauczania ukazały się w Dzienniku Ustaw z dnia 21 maja 2001 r. Dyrektorzy na podstawie planu określają zadania szkoły (poradni), dopasowując je do możliwości budżetu swojej placówki. Przygotowują również plan finansowy na kolejny rok szkolny, aby określić wielkość potrzebnych środków w następnym budżecie. Dyrektorzy szkół i placówek wymienionych w uchwale przedstawili komplet wymaganych dokumentów i dlatego proponuję zatwierdzenie ich arkuszy organizacyjnych. W planach finansowych na 2002 r. założono:
a) 6% wzrost na wydatki rzeczowe
b) kwotę 2368,- /mies. na nauczyciela (zgodnie z KN, która przewiduje takie wynagrodzenie w 2002 r.)
c) 6% wzrost wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.
W arkuszach organizacyjnych przyjęto: podział na grupy informatyki, języków obcych,
WF- u (4 godz.), tam gdzie jest to możliwe.
W arkuszach nie uwzględniono żadnych zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań. Środki na takie zajęcia są zabezpieczone w budżecie powiatu, w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-22 12:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-13 12:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7414
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-13 13:30
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-25 16:13