BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 655/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2001r.


w sprawie: udzielenia dotacji Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu na organizacje III Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych "Golęczewo 2001".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.) art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1 1. Przyznaje się Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu dotację w wysokości 3.000 zł (słownie: trzytysiącezłotych), na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem III Powiatowych Zawodów Sportowo- Pożarniczych "Golęczewo 2001"; w tym 2.000 zł na koszty zakupu nagród rzeczowych dla uczestników Zawodów oraz 1.000 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją zawodów.
2. Zawody odbędą się 16 września 2001 r. od godz. 9.00, na boisku wiejskim w Golęczewie gm. Suchy Las.

§2. 1. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.
2. Środki finansowe będą przekazane z puli budżetu powiatu, dział 754 - bezpieczeństwo publiczne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się samodzielnemu stanowisku ds. zarządzania kryzysowego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 2 sierpnia 2001 r. Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu wystąpił z prośbą o dofinansowanie organizacji III Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych "Go1ęczewo 2001", które odbędą się 16.09. br. na boisku wiejskim w Golęczewie gm. Suchy Las. W Zawodach weźmie udział 45 drużyn pożarniczych z powiatu poznańskiego, tj. około sześciuset strażaków. W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o udzieleniu dotacji w ogólnej kwocie 3.000 zł, w tym 2.000 zł na nagrody rzeczowe oraz 1.000 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych Zawodów, z działu 754- bezpieczeństwo publiczne.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-22 12:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-13 13:30

Rejestr zmian

  • 28.08.03; korekta
  • 13.08.10; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7402
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-13 13:30
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-25 16:13