BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 676/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 1 października 2001r.


w sprawie: 1.Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę Szkoły Średniej w Swarzędzu ul. Wiśniowa- Etap I. 2.Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 3.Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na budowę Szkoły Średniej w Swarzędzu ul. Wiśniowa -Etap I.

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik* do niniejszej
uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:
1.Jan Grabkowski -Przewodniczący;
2. Renata Ciurlik;
3. Olgierd Pietrzak;
4. Aleksandra Waszak;
5. Przedstawiciel Komisji Finansów;
6. Przedstawiciel Komisji Oświaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-22 13:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 12:48

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5872
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-17 12:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-02 13:33