BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 680/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 1 października 2001r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu i kierowników jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia zatwierdzić wybór Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Edictum s.c. z siedzibą w Poznaniu ul. Mickiewicza 31, która zaoferowała realizację zadania za cenę 12.200,00 zł (brutto) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu i kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Ds. Jakości Pracy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono 4 ważne oferty.

Nr oferty Nazwa oferenta Cena za 1 badanie Cena za całość
zł. brutto Zamówienia zł. brutto
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Falck Ochrona 94,00 18.800,00
2 O.K. 75,00 15.000,00
3 Edictum 61,00 12.200,00
4 111 Szpital Wojskowy 69,45 13.890,15
-------------------------------------------------------------------------------------------
Wybrano ofertę nr 3, która uzyskała maksymalną ilość punktów.
Pożądany termin realizacji zamówienia do dnia 31 grudnia 2003.
W tym czasie przewiduje się przeprowadzenie 200 badań profilaktycznych (okresowych, kontrolnych, wstępnych).

Wicestarosta
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-22 13:56
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 12:55

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4923
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-17 12:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15