BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 682/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 października 2001r.


w sprawie: unieważnienia przetargu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się: unieważnić postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu w oparciu o art. 27 b ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego najtańsza ze złożonych 6 ofert opiewa na kwotę 63.989,00 zł. (brutto).
W związku z powyższym, na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt. 2 ustawy o zamówieniach publicznych przetarg unieważnia się, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia.

Wicestarosta
Jan Grabkowski
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-22 14:29
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 12:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4783
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-17 13:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-11 15:12