BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 685/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 października 2001r.


w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na gazową w ZSOiZ w Rokietnicy -filia w Poznaniu ul. Rubież 20

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się: Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na gazową w ZSOiZ w Rokietnicy -filia w Poznaniu ul. Rubież 20 na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na gazową w ZSOiZ w Rokietnicy -filia w Poznaniu ul. Rubież 20 unieważnia się na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Wicestarosta
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-22 14:32
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 13:08

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4297
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-17 13:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-24 15:12