BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 710/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 października 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji budowlanej szkoły ponadgimnazjalnej w Stęszewie. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery