BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 727/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 16 listopada 2001r.

 


w sprawie: przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr IX/75/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 1999 r. zmienionej uchwalą Nr XXXI/221 /2001 z 24 kwietnia 2000 r. Odwołując się do ustaleń zawartych w uchwale Zarządu nr 666/2001 z dn. 4.09.2001 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyznać firmie P.P.H.U. Zmechanizowane Roboty Ziemne Transport M. Czajka 58.000 zł. na zakup i montaż kruszarki odpadów mineralnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski


Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu Poznańskiego na swoim posiedzeniu w dniu 4 września 2001 r. podjął uchwalę Nr 666/2001 przyznającą dotację w wysokości 87.000 zł firmie P.P.H.U. Zmechanizowane Roboty Ziemne - Transport M. Czajka Puszczykowo na dofinansowanie zakupu i montażu kruszarki odpadów mineralnych. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 r. zatwierdzony przez Radę Powiatu Poznańskiego nie uwzględniał dofinansowania inwestycji realizowanych przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych. W związku z tym brak było podstaw do wykonania wymienionej uchwały nr 666/2001. Rada Powiatu Poznańskiego na swym posiedzeniu w dniu 30 października 2001 r. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową Powiatu Poznańskiego w ramach, której dokonano zmian w Planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
2001 r., uwzględniając możliwość dofinansowywania inwestycji realizowanych przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych.
Ponadto Komisja Ochrony Środowiska Rady Powiatu Poznańskiego opiniując przyznanie dotacji firmie Pana M. Czajki uznała, że proponowana kwota w wysokości 87.000 zł jest zbyt wysoka uwzględniając całościowe koszty przedsięwzięcia w wysokości ok. 290.000 zł i zaproponowała, aby kwota dotacji wyniosła 58.000 zł.
Uchwała niniejsza uwzględnia racje Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Poznańskiego oraz rozstrzygnięcia podjęte przez Radę Powiatu Poznańskiego w sprawie Planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 11:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-24 09:19

Rejestr zmian

  • 17.09.03; korekta
  • 24.08.10; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4286
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-24 09:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 10:11