BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 729/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 listopada 2001r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "JEDYNKA" w Luboniu na przeprowadzenie VI Halowego Turnieju Piłkarskiego "Mikołajkowego".

Uchwała Nr 730/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 listopada 2001r.

w sprawie:
przydzielenia kwoty dofinansowania Szkole Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie na V Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców.

Uchwała Nr 731/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 listopada 2001r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na gazową w ZSOiZ w Rokietnicy - filia w Poznaniu ul. Rubież 20
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 732/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 listopada  2001r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowej ds. wyboru najlepszych projektów zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański

Uchwała Nr 733/ 2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 listopada  2001r.

w sprawie:
ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora. finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr 734/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 listopada 2001r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty w wysokości 2200 zł na wykonanie badań określających stan podłoża pod placem na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie.

Uchwała Nr 735 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 listopada 2001r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 646/2001 z dnia 20.08.2001r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2001 rok.

Banery