BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 736 /2001
ZARZADU POWIATU POZNANSKIEGO
z dnia 22 listopada 2001r.


w sprawie: wyboru Pana Piotra Stryczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu Wielkopolskiego Centrum Zdrowia S.A.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91 poz. 578 z 1998 r. z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji Zarządu Powiatu Poznańskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Wybiera się Pana Piotra Stryczyńskiego na Członka Zarządu Wielkopolskiego Centrum Zdrowia S.A.

§ 2. Wykonanie uchwały powierz się członkowi Zarządu Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy LechnerowskiUzasadnienie:
Zgodnie z art. 318 pkt 7 ustawy – Kodeks spółek handlowych wymagany elementem zgłoszenia spółki akcyjnej do sądu rejestrowego jest wskazanie z imienia i nazwiska osób zasiadających w zarządzie spółki.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz zaakceptowanym przez Radę Powiatu Statutem Spółki Wielkopolskiego Centrum Zdrowia S.A. do kompetencji Zarządu Spółki będzie należeć administrowanie majątkiem oraz kierowanie sprawami Spółki. Zarząd powiatu na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9 poz. 43 z późn. zm.) pełni rolę Walnego Zgromadzenia w jednoosobowych spółkach kapitałowych jednostki samorządu powiatowego. Zarząd Powiatu na stanowisko Członka Zarządu spółki Wielkopolskiego Centrum Zdrowia S.A. wybrał Pana Piotra Stryczyńskiego. Pan Piotr Stryczyński, lat 50, lekarz medycyny, od 1990 r. pełni funkcję dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” S.P.Z.O.Z. Wcześniej pracował w Szpitalu na stanowisku zastępcy ordynatora oddziału neurochirurgii. Na okres pełnienia przez Pana Stryczyńskiego funkcji dyrektora Szpitala przypada trudny okres zmian w systemie ochrony zdrowia związany ze zmianami ustrojowymi ladt 90-tych, a następnie reformą ochrony zdrowia w roku 1999. W ostatnich dwóch latach Pan Stryczyński przeprowadził restrukturyzację Szpitala, która miała na celu dostosowanie kosztów funkcjonowania Szpitala do wymogów reformy ochrony zdrowia. W tym okresie nastąpiło obniżenia zatrudnienia, nastąpiła redukcja ilości łóżek oraz podjęto szereg działań zmierzających do obniżenia narastania bieżącego zadłużenia Szpitala. Znajomość Szpitala, jego organizacji oraz procesów w nim zachodzących daje gwarancję sprawnego zarządu. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 12:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-25 08:49

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5565
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-28 15:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22