BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 740/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 listopada 2001r.

 

w sprawie: wyboru Pana Adama Szyszki na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Zdrowia S.A.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578 z 1998r. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji Zarządu Powiatu Poznańskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Wybiera się Adama Szyszki na Członka Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Zdrowia S.A.

§ 2. Wykonanie uchwały powierz się członkowi Zarządu Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 318 pkt 7 ustawy – Kodeks spółek handlowych wymagany elementem zgłoszenia spółki akcyjnej do sądu rejestrowego jest wskazanie z imienia i nazwiska osób zasiadających w radzie nadzorczej spółki.
Zgodnie ze statutem Wielkopolskiego Centrum Zdrowia S.A. do zadań Rady Nadzorczej będzie należeć m.in. ocena sprawozdań finanasowych spółki, powołanie i odwołanie członków zarządu, zatwierdzenie regulaminu zarządu spółki, wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie majątku przez spółkę w przypadku określonych przez statut, wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przez spółkę w przypadkach określonych przez statut oraz wybór biegłego rewidenta.
Zarząd powiatu na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) pełni rolę Walnego Zgromadzenia w jednoosobowych spółkach kapitałowych jednostki samorządu powiatowego. Zarząd Powiatu na stanowisko Członka Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Centrum Zdrowia S.A. wybrał Pana Adama Szyszkę. Pan Adam Szyszka, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W latach 2000-2001 stypendysta Fullbrigtha na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Pan Szyszka pracował jako analityk finansowy w Big Banku Gdańskim S.A. oraz w firmie PriceWaterhouseCoopers w Wielkiej Brytanii. W firmie Kupiec Poznański pełnił funkcję prokurenta oraz doradcy finansowego Zarządu. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-23 12:34
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-28 15:15

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6863
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-28 15:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-05-06 18:34