BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 760/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2001r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-remonowych przy modernizacji skrzydła budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wińskach pl. Przemysława 9 z przeznaczeniem ma Gimnazjum – Etap II. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-remontowych przy modernizacji skrzydła budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach pl. Przemysława 9 z przeznaczeniem na Gimnazjum – Etap II.

§ 2. Zatwierdzić dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:
1. Jan Grabkowski - Przewodniczący;
2. Grażyna Szmygin;
3. Olgierd Pietrzak;
4. Adam Habryło;
5. Wiesław Ereński.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 12:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-26 09:23

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8099
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-26 09:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-23 16:35