BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 197/72/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 maja 2000r.

w sprawie:  1. Ogłoszenia przetargu na dostawę pojemników na surowce wtórne z terenu powiatu poznańskiego. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na odbiór surowców wtórnych z terenu powiatu poznańskiego.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3.Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Jerzy Lechnerowski -Przewodniczący;
2. Krzysztof Generalczyk;
3. Krzysztof Krauze;
4. Tadeusz Cieślak;
5. Grażyna Szmygin;
6. Aleksandra Waszak;
7. Janusz Filipiak (Gmina Rokietnica)
8. Jan Marciniak (Gmina Mosina)
9. Marek Ratajczak (Gmina Tamowo Podgórne)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Bigosiński

*Załącznik do wglądu w Wydziale Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-24 13:02
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-01 09:10

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8805
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-01 09:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-08-16 13:41