BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 199/74/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 maja 2000r.

w sprawie: udzielenia dotacji Zarządowi Gminnego Klubu Sportowego " Tarnovia " w Tarnowie Podgórnym na organizację zadania pn. " V Mistrzostwa Polski Piątek Piłkarskich na Boiskach Otwartych."

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 261istopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Zarządowi Gminnego Klubu Sportowego "Tarnovia" w Tarnowie Podgórnym, dotację w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), na pokrycie kosztów pucharu dla jednego z finalistów oraz dofinansowanie innych kosztów organizacyjnych " V Mistrzostw Polski Piątek Piłkarskich na Boiskach Otwartych ". Mistrzostwa odbywać się będą na boisku GKS "Tarnovia" i "GUSMA" Sady w dniach 24 i 25.06.2000 r.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§  3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§  4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Bigosiński

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 9.05.2000 r. Gminny Klub Sportowy "Tamovia", Tamowo Podgórne zwrócił się o wsparcie finansowe " V Mistrzostw Polski Piątek Piłkarskich na Boiskach Otwartych", które odbędą się w dniach 24- 25.06.2000 r. na boisku GKS "Tarnovia" i "Gusma" Sady.
Na posiedzeniu w dniu 10.05.2000 r. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaproponowała kwotę dotacji w wysokości 1.000 zł.
Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął uchwałę o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów zakupu pucharu dla jednego z finalistów oraz części wydatków organizacyjnych.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-24 13:03
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-01 09:08

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8808
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-01 09:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-08-16 13:41