BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 201/76/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 maja 2000r.

W sprawie: wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na własność Powiatu Poznańskiego nieruchomości położonej w Lisówkach gmina Dopiewo.

Na podstawie art.64 ustawy z dnia 13 października 1998 r.- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną / Dz. U. z 1998r. Nr 133,poz.872/,uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego uznaje za niezbędne do wykonywania zadań powiatu uzyskanie prawa własności do nieruchomości położonej w Lisówkach gmina Dopiewo o następującym oznaczeniu geodezyjnym:
obręb: Trzcielin, arkusz mapy 1, działki:
nr 281/3 o pow. 31000 m2
nr 282/3 o pow. 17500 m2
nr 283/4 o pow. 400 m2
nr 283/5 o pow. 4300 m2
nr 283/6 o pow. 2100 m2
nr 284/10 o pow. 38700 m2
nr 284/9 o pow. 137400 m2
nr 300 o pow. 52500 m2
2. W celu uzyskania prawa własności nieruchomości określonej w punkcie 1 w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego złożony zostanie stosowny wniosek.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Bigosiński

Uzasadnienie:

Na mocy art. 4 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 1998r. Nr 91 poz. 578/ powiat wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Nieruchomość określona w § 1 uchwały znajduje się we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, który rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanym, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 52 poz.533 z 1999 r./ -przekazany został Powiatowi Poznańskiemu.
Względy legislacyjne i organizacyjne zobowiązują, więc Zarząd do podjęcia działań zmierzających do uzyskania własności Powiatu Poznańskiego na powyższym gruncie w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-24 13:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-01 09:10

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8833
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-01 09:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-09-19 12:21