BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 202/77/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 maja 2000r.

w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację "Pierwszych Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych i Gimnazjów".

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 8, art. 51 ust I, art. 60 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust 1, art. 42 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przydziela się Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Kopernika w Puszczykowie środki finansowe w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na realizację „Pierwszych Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych i Gimnazjów " dla młodzieży z powiatu poznańskiego, które odbędą się na terenie stadionu sportowego Liceum, w dniu 17 maja 2000 r.

§ 2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz planowane wydatki stanowią preliminarz kosztów organizacji „Pierwszych Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych i Gimnazjów "

§ 3. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na konto Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Puszczykowie BH S.A. O/Poznań 10301247- 00800000.

§ 4. Wydatki na zakupy i usługi zostaną dokonane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i ustawą o finansach publicznych.

§ 5. Środki finansowe na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w niniejszej uchwale.

§  6. Niniejsza uchwała stanowi podstawę wypłaty przydzielonych środków finansowych.

§ 7. Rozliczenie przydzielonych środków finansowych zostanie przedstawione przez Pana Jarosława Jagaciaka Wicedyrektora Liceum ds. Sportu po przeprowadzeniu mistrzostw w terminie niezwłocznym.

§  8. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.05.2000 r.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Bigosiński

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 15.05.2000 r. Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie wystąpiło o zrefundowanie wydatków związanych z organizacją, pierwszych Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Lekkiej Atletyce Szkól Podstawowych i Gimnazjów ", które odbędą się dnia 17 maja 2000 r. na terenie stadionu sportowego Liceum. W zawodach wezmą udział reprezentacje ze szkół podstawowych i gimnazjów z gmin: Kostrzyn, Mosina, Kórnik, Murowana Goślina i Puszczykowo. Mistrzostwa mają na celu wyłonienie reprezentacji powiatu poznańskiego do Mistrzostw Województwa.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-24 13:05
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-01 09:11

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8807
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-01 09:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-08-16 13:41