BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 232/107/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2000r.

w sprawie: przyznania kwoty dofinansowania Liceum Ogólnokształcącemu w Puszczykowie na organizację obozu sportowego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8, art. 51 ust. 1, art. 60 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. l, art.42 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego,
uchwala, co następuje:

§ 1. Przydziela się Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Kopernika w Puszczykowie środki finansowe w kwocie 4.500 zł (słownie: czterytysiącepięćset) na organizację obozu sportowego dla młodzieży. Obóz odbędzie się w dniach od 12 do 25 sierpnia 2000 r. Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 w Sopocie.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na konto Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Puszczykowie BH S.A. O/Poznań 10301247 - 00800000 z działu 87 (rozdział 8795) budżetu powiatu.

§ 3. Wydatki na zakupy i usługi zostaną dokonane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i ustawą o finansach publicznych.

§ 4. Środki finansowe na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w niniejszej uchwale.

§ 5. Niniejsza uchwała stanowi podstawę wypłaty przydzielonych środków finansowych.

§ 6. Rozliczenie przydzielonych środków finansowych zostanie przedstawione przez Pana Jarosława Jagaciaka Wicedyrektora Liceum ds. Sportu po przeprowadzeniu obozu w terminie niezwłocznym.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie wystąpiło o dofinansowanie na organizację obozu sportowego, który odbędzie się od 12 do 25 sierpnia 2000r. w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 6. w Sopocie. Orientacyjny koszt organizacji obozu sportowego wynosi ok. 10.000 zł. Obóz ma na celu przygotowanie młodzieży (15 uczniów) z LO w Puszczykowie do imprezy ogólnopolskiej, jaką są Mistrzostwa Polski Juniorów i Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w lekkiej atletyce (Wrocław 28 - 29 sierpnia 2000 r.). Wspomniana grupa uczniów zakwalifikowała się do mistrzostw w wyniku szeregu eliminacji: powiatowych, okręgowych i międzywojewódzkich, gdzie reprezentować będą również powiat poznański.
Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 14.06.2000 r. przyznała kwotę dofinansowania w wysokości 4.500 zł.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-25 13:41
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-02 13:28

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6089
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-02 14:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-25 10:17