BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 233/108/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2000r.

w sprawie: zmiany kwoty przydzielonej dotacji Poznańskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu na realizację zadań pn: Powiatowa Zimowa Spartakiada Mieszkańców Wsi, Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej Kobiet, Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Letnia Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi, Wyjazd Reprezentacji Powiatu Poznańskiego na imprezy objęte Współzawodnictwem Sportowo–Turystycznym Powiatów Województwa Wielkopolskiego w roku 2000.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 8, art.51, art60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578 z późn, zm.), art.118 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999r., w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999r., w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w związku z uchwałą Nr 150/25/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki(...) uchwały Nr 177/52/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 19 kwietnia 2000r., w sprawie zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2000r. (...) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się kwotę przydzielonej dotacji Poznańskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu na realizację zadań pn: Powiatowa Zimowa Spartakiada Mieszkańców Wsi, Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej Kobiet, Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Letnia Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi, Wyjazd Reprezentacji Powiatu Poznańskiego na imprezy objęte Współzawodnictwem Sportowo–Turystycznym Powiatów Województwa Wielkopolskiego w roku 2000., w ten sposób że dotację w wysokości 8.000 zł (słownie: osiemtysięcyzłotych) wykazaną w zatwierdzonym zestawieniu środków budżetowych na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i turystyki przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych pod Nr 2/19– zwiększa się kwotę 12.000zł (słownie: dwanaścietysięcyzłotych).

§ 2.  Przekazanie zwiększonej dotacji w wysokości ogółem 20.000zł (słownie: dwadzieściatysięcyzłotych) nastąpi na podstawie aneksu do umowy, którego podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 05.05.2000r. Rada Powiatowa Poznańskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu zwrócił się z prośbą o większe dofinansowanie zadań realizowanych na terenie powiatu poznańskiego. Na przedmiotowe zadania Poznańskie Zrzeszenia LZS otrzymało dotację 8.000 zł (Nr 2/19 zestawienia środków budżetowych (...)) co ma odzwierciedlenie w zawartej umowie. Rada Powiatowa LZS wyjaśniła w wyżej wymienionym piśmie, że uczestnictwo we wszystkich 21 imprezach objętych WSPÓŁZAWODNICTWEM SPORTOWO-TURYSTYCZNYM POWIATÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO rzutuje na pozycję powiatu poznańskiego w klasyfikacji wojewódzkiej.
Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego na posiedzeniu w dniu 14.06.2000r. podjęła decyzję o przydzieleniu dodatkowych środków finansowych w wysokości 12.000 zł.
Wobec wyższego Zarząd Powiatu podjął uchwałę o zwiększeniu dotacji o 12.000 zł, co daje łączną kwotę dofinansowania w wysokości 20.000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-25 13:42
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-02 14:12

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6088
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-02 14:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-24 15:12