BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 253/128/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 lipca 2000r.

w sprawie:  1. Ogłoszenia przetargu na modernizację kotłowni w Domu Dziecka Kórnik -Bnin ul. Błażejewska 63.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633)
Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na modernizację kotłowni w Domu Dziecka Kórnik -Bnin ul. Błażejewska 63.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w §1 w następującym składzie:
1. Jan Grabkowski; -Przewodniczący;
2. Jerzy Lechnerowski
3. Marek Nowakowski;
4. Grażyna Szmygin;
5. Aleksandra Waszak;
6. Kazimierz Firlej
7. Jerzy Noskowiak;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu - Marek Woźniak

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 12:16
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 10:56

Rejestr zmian

  • 09.10.03; korekta
  • 16.12.08; zastosowanie zasad techniki prawodawczej
  • 05.07.10; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6024
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-05 14:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-18 16:54