BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 267/142/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 lipca 2000r.

w sprawie: udzielenia dotacji Salonowi Artystycznemu im. Jackowskich w Pobiedziskach na imprezę pn. "Popołudnie z satyrą, piosenką i tańcem - w V-lecie Salonu Artystycznego im. Jackowskich."

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91. poz. 578 z późn. zm.). art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 110 poz. 721 z późn. zm.). art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 2h listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 101 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X188/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Salonowi Artystycznemu im. Jackowskich w Pobiedziskach dotację
w wysokości 2000 zł (słownie: dwatysiącezłotych) na realizację imprezy pn. "Popołudnie z satyrą, piosenką i tańcem - w V-lecie Salonu Artystycznego im. Jackowskich"
2. Impreza odbędzie się w Ośrodku Kultury i Sportu w Pobiedziskach w dniu 18.11.2000 r.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Salon Artystyczny im. Jackowskich z siedzibą w Pobiedziskach 25.06.2000 r. złożył wniosek o dotację na realizację zadania z dziedziny kultury. Organizatorzy zamierzają przygotować imprezę pn. "Popołudnie z satyrą, piosenką i tańcem -w V -lecie Salonu Artystycznego im. Jackowskich", która odbędzie się 18.11.2000 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Pobiedziskach. Uczestnikami będą mieszkańcy Pobiedzisk, Swarzędza, Buku, Poznania i Gniezna. Młodzież uzdolniona literacko i muzycznie będzie występowała na scenie. Współorganizatorami będą Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu oraz Ośrodek Kultury i Sportu, w Pobiedziskach.
Całkowity koszt zadania wynosi 3.650 zł. Proponuję przyznanie dotacji w kwocie 2.000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 13:16
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 14:47

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6379
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-05 14:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 08:33