BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 278/153/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2000r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie projektowe przebudowy węzłów sanitarnych na poziomie parteru, I piętra, II piętra oraz dostosowania technicznego elementów budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Internacie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Mosinie ul. Topolowa 2. 2.Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na opracowanie projektowe przebudowy węzłów sanitarnych na poziomie parteru, I pietra, II piętra oraz dostosowania technicznego elementów budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Internacie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Mosinie ul. Topolowa 2. 3.Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik m 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633)

Zarząd uchwala, co następuje:
§ 1.
Postanawia ogłosić przetarg nieograniczony na opracowanie projektowe przebudowy węzłów sanitarnych na poziomie parteru, I piętra, II piętra oraz dostosowania technicznego elementów budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Internacie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Mosinie ul. Topolowa 2.
§ 2.
Zatwierdza dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały na opracowanie projektowe przebudowy węzłów sanitarnych na poziomie parteru, I piętra, II piętra oraz dostosowania technicznego elementów budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Internacie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Mosinie ul. Topolowa 2.
§ 3.
Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Jerzy Lechnerowski -Przewodniczący;
2. Aleksandra Waszak;
3. Kazimierz Firlej;
4. Zofia Springer;
5. Przedstawiciel Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski


*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-28 15:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 15:11

Rejestr zmian

  • 10.10.03; korekta
  • 05.07.10; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6799
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-05 15:17
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-29 14:27