BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 319/194/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 września 2000r.

w sprawie: przydzielenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Kurs I i II stopnia nauki gry na flażolecie dla nauczycieli i instruktorów ośrodków kultury z terenu powiatu poznańskiego"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przydziela się Ośrodkowi Kultury Gminy Suchy Las kwotę dofinansowania w wysokości 6.000 zł (słownie: sześćtysięcysześćdziesiątzłotych) na realizację zadania pn. "Kurs I i II stopnia nauki gry na flażolecie dla nauczycieli i instruktorów ośrodków kultury z terenu powiatu poznańskiego". Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Kultury Gminy Suchy Las, ul. Bogusławskiego 17 w okresie od listopada 2000 r. do kwietnia 2001 roku.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:

Ośrodek Kultury Gminy Suchy Las pismem z dnia 12 września 2000 r., zwrócił się z prośbą o przyznanie środków finansowych na organizację i przeprowadzenie "Kursu I i II stopnia nauki gry na flażolecie dla nauczycieli i instruktorów ośrodków kultury z terenu powiatu poznańskiego ". Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli specjalistów i niespecjalistów prowadzących edukację muzyczną uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz instruktorów muzyki z ośrodków i domów kultury, a także animatorów pozalekcyjnych działań muzycznych na obszarze powiatu poznańskiego. Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Kultury Gminy Suchy Las ul. Bogusławskiego 17, w okresie od listopada 2000 r. do kwietnia 2001 r. Każdy uczestnik otrzyma instrument, podręcznik i materiały szkoleniowe. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 13.09.2000 r. zaopiniowała wniosek pozytywnie proponując przydzielenie środków finansowych w kwocie 6.000 zł. Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty 6.000 zł dla Ośrodka Kultury Gminy Suchy Las.


Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-29 11:51
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-07 12:23

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4112
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-07 12:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15