BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 334/208/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 października 2000r.

w sprawie: udzielenia dotacji Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu Oddział Poznański na wytyczenie i oznakowanie Pierścienia Rowerowego Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.113 z późn. zm.), art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Oddziałowi Poznańskiemu PTTK dotację w wys. 11.000,- /słownie: jedenaście tysięcy złotych/ na wytyczenie i oznakowanie trasy Pierścienia Rowerowego Powiatu Poznańskiego.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Komunikacji i Transportu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-29 12:19
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-08 12:12

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5263
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-08 12:28
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-29 15:10