BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 349/224/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2000r.

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr198/73/2000 z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla niepublicznych szkól o uprawnieniach szkół publicznych.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 05. 06. 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578) oraz Uchwały Rady Powiatu nr XIII/110/99 z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych w roku 2000 (zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr XVII/151/2000 z dnia 28.04.2000 r.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. § 1 uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 198/73/2000 z dnia 15 maja 2000 r. otrzymuje brzmienie:
Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują miesięczną dotację w roku budżetowym 2000 w wysokości:
- 107 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego,
- 90 zł na jednego ucznia szkoły zawodowej,
- 75 zł na jednego ucznia liceum dla dorosłych.
2. § 2 uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 198/73/2000 z dnia 15 maja 2000 r. otrzymuje brzmienie:
Internaty przy szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w roku budżetowym 2000 w wysokości 250 zł miesięcznie na jednego ucznia.
3. Wykreśla się § 3 uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 198/73/2000 z dnia 15 maja 2000 r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie w placówkach niepublicznych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2000 r.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
W związku z dodatkowym wzrostem subwencji oświatowej, związanym z wdrażaniem Karty Nauczyciela, budżety szkół powiatowych uległy zwiększeniu. W związku z tym wzrosła kwota wydatków przypadająca na 1 ucznia w szkołach powiatu poznańskiego. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr 198/73/2000 z dnia 15 maja 2000 r., kwota na ucznia szkoły niepublicznej, internatu jest odpowiednim procentem kwoty przypadającej na ucznia w tego samego typu placówkach powiatu. Zachodzi, więc konieczność dostosowania kwoty naliczanej na ucznia placówek niepublicznych, do zwiększonej stawki w placówkach publicznych w Powiecie Poznańskim. Skutkiem tych zmian, będzie zwiększenie w budżecie powiatu kwoty przeznaczonej na szkoły niepubliczne o 102 504 zł. W uchwale Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 198/73/2000 z dnia 15 maja 2000 r. proponuje się wykreślić § 3, dotyczący niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających wychowanie i opiekę dzieciom i młodzieży pozbawionej całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej (Ochronka "Jurek"), ponieważ placówki te podlegają od 1 stycznia 2000 r. ustawie o pomocy społecznej.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-29 13:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-08 12:39

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4509
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-08 12:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24