BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 8/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 marca 1999r.

 w sprawie: przyznania Panu Ryszardowi Bartoszakowi premii za miesiąc luty.

Na podstawie Regulaminu Premiowania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (z dnia 1 października 1997 r.), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Panu Ryszardowi Bartoszakowi, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, premię za miesiąc luty w wysokości 20% wynagrodzenia miesięcznego zasadniczego, tj. 1.353,20 zł x 20% = 270 zł

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-30 13:22
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-14 09:42

« wstecz

Banery