BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 8/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 marca 1999r.

 w sprawie: przyznania Panu Ryszardowi Bartoszakowi premii za miesiąc luty.

Na podstawie Regulaminu Premiowania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (z dnia 1 października 1997 r.), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Panu Ryszardowi Bartoszakowi, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, premię za miesiąc luty w wysokości 20% wynagrodzenia miesięcznego zasadniczego, tj. 1.353,20 zł x 20% = 270 zł

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Dariusz Doliński
  data publikacji: 2003-07-30 13:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-14 09:42

Rejestr zmian

 • 03.11.03; korekta
 • 02.06.08; korekta
 • 02.09.08; zmiana czcionki
 • 23.06.09; korekta
 • 05.02.10; korekta
 • zmieniono 2011-09-14 09:42 przez Administrator Systemu

Banery