BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarząd Powiatu Poznańskiego przyjął przy 2 głosach za, 1 wstrzymującym
Uchwałę Nr 36/1999

w sprawie:
zatwierdzenia wyników przetargu na komputeryzację Starostwa. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę „PLUS” z Poznania, ul. Plac Wolności 18.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 38/1999

w sprawie:
przyznania funduszy na nagrodę Kuratora Oświaty: - dla Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku przeznaczono kwotę wysokości 3000 zł - dla Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie przeznaczono kwotę 2000 zł.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie w formie
Uchwały Nr 39/1999

 następujące stanowisko: W odniesieniu do DPS Lisówki proponuje się przyjąć następujące warunki opłat: - 3,50 zł/ m 2 w domkach jednorodzinnych, pokojach gościnnych - dla pracowników – mieszkańców – 15 zł/ dobę - dla gości 50 zł/ dobę

Przyjęto w formie
Uchwały Nr 40/1999

stanowisko, by nie uwzględnić wniosku o dofinansowanie obchodów 20-lecia Pracowniczych Ogródków Działkowych w Złotnikach.

Przyjęto w formie
Uchwały  Nr 41/1999

stanowisko w sprawie:
podjęcia negocjacji z gminą Rokietnica dotyczących nieodpłatnego przekazania gruntu pod obiekty szkolno-sportowe w Rokietnicy.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 42/1999

w sprawie:
sfinansowania kosztów zorganizowania dożynek powiatowych do kwoty 15 tys. zł i I Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych do wysokości 8 tys. zł.

Banery