BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA NR 68/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 września 1999r.

 

 
w sprawie: udzielenia dotacji Społecznemu Komitetowi Odnowy Kościoła w Uzarzewie

Na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przyznaje się Społecznemu Komitetowi Odnowy Kościoła w Uzarzewie 62-006 Kobylnica dotację w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięćtysięcyzłotych) na remont konstrukcji ściany południowej i ściany szczytowej zabytkowego Kościoła Parafialnego w Uzarzewie.

§ 2. Przekazanie wykonawcy środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak
- Marek Bigosiński


Uzasadnienie:
Do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek Społecznego Komitetu Odnowy Kościoła w Uzarzewie z dnia 18.04.99 i 8.09.99 r. o przyznanie dotacji na remont zabytkowego kościoła w Uzarzewie, który uzyskał 16 czerwca br. pozytywną opinię Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Zgodnie z pkt. II 9 Regulaminu udzielania dotacji – załącznika nr 1 do właściwej merytorycznie Komisji Rady Zarząd Powiatu podejmie decyzję o wysokości udzielonej dotacji.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-31 12:25
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 08:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3269
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-23 09:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-06 14:46