BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 122/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 1999r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 1999

Na podstawie: art. 116 ust. 5 i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1999r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i zmiany) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego nr VI/44/99 z dnia 30 marca 1999r, zmienioną uchwałą Zarządu nr 10/99 z 22 kwietnia 1999r, uchwałą Rady VIII/60/99 z dnia 26 maja 1999r, uchwałą Zarządu 14/99 z dnia 31 maja 1999, uchwałą Zarządu nr 17 z dnia 8 czerwca, uchwałą Zarządu nr 20/99 z dnia 28 czerwca, uchwałą Rady nr X/89/99 z dnia 31 sierpnia, uchwałą Zarządu 71/99 z dnia 27 września, uchwałą Rady XIII/108/99 z dnia 30 listopada, wprowadza się następujące zmiany:
W§1
- litera A -
Kwota dochodów budżetu powiatu Poznańskiego zwiększa się o 226.823 zł i wynosi 35.999.008zł, w tym kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o 6.000 zł i wynosi 6.348.548zł
- litera B -
Kwota wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o 13.000 zł i wynosi 36.285.740zł, w tym kwota wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o 6.000 zł i wynosi 6.342.548 zł. zgodnie z załącznikami od 1 do 4* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się niedobór budżetu o kwotę 213.268 zł, który po zmianie wynosi 286.732 zł (załącznik nr 5*).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 1999.


Starosta Poznański
Ryszard Pomin

Uzasadnienie:
Korzsytając z kompetencji wynikających z przepisów art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia zmienić uchwałę budżetową dla Powiatu Poznańskiego. Zmiany powyżse wynikają z wprowadzenia do budżetu zmian wysokości dotacji z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz zwiększeniu dochodów powiatu z tytułu rozdysponowania rezerw budżetu państwa. Szczegółowe zmiany zawarte są w załącznikach stanowiących integralną część niniejszej uchwały. Zmiany te dotyczą:
1. przyznanego grantu z MEN na realizację programu przez PPP w Swarzędzu - 6.000 zł.
2. dotacji z Państwowego Funduszu Kombatantów - 1.035 zł na obsługę tego funduszu przez PCPR,
3. przekazania środków na organizację "Gwiazdki" z Województwa Wielkopolskiego - 6.520 zł, zgodnie z porozumieniemśrodki te przeznaczone są dla DD w Kórniku,
4. zwiększenia subwencji wyrównawczej - 36.268 zł
5. zwiększenia subwencji oświatowej - 177.000 zł.
O wzrost subwencji w kwocie 213.268 zł Zarząd postanowił zmniejszyć niedobór budżetu z kwoty 500.000 zł do kwoty 286.732 zł.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

Skarbnik Powiatu Poznańskiego
Renata Ciurlik

*Załaczniki: 1, 2, 3, 4, 5 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

 • opublikował: Dariusz Doliński
  data publikacji: 2003-08-04 10:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 09:14

Rejestr zmian

 • 14.11.03; korekta
 • 01.04.08; aktualizacja nazwy wydziału OP
 • 26.01.09; zastosowanie zasad techniki prawodawczej
 • 05.02.10; korekta
 • zmieniono 2011-09-15 09:15 przez Administrator Systemu

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4907
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-15 09:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 10:11