BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 231/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2003r.

 

w sprawie: ufundowania sztandaru dla Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. 01 nr 142 poz. 1592), oraz art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U 2003 nr 15 poz. 148 jt). Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwalił, co następuje:

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 500 zł (słownie: pięćsetzłotych) na ufundowanie sztandaru dla Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 75 rocznicę rejestracji.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu Wydziału Rozwoju i Promocji - dział 75095 administracji publicznej.

§ 3. Realizacja zadania wymienionego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie stanowiącej załącznik* do uchwały, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu pismem z dnia 13 sierpnia 2003 r. zwrócił się z prośbą o ufundowania sztandaru. Związek jest spadkobiercą szczytnych dokonań i kontynuatorem chlubnych tradycji Zjednoczonego Związku Oficerów Rezerwy RP, który powstał 28 września 1928 roku.
W związku z powyższym, uważam za zasadne przekazanie 500 złotych na wnioskowany cel.

WICESTAROSTA POZNAŃSKI
Marek Woźniak

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym  Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-17 14:19
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-18 11:49

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10865
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-12-06 10:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46