BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 249/03
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 września 2003r.

 

w sprawie: przeznaczenia kwoty 500 zł na organizację VIII Mistrzostw Gminy Rokietnica w kajakarstwie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przeznacza się kwotę 500 zł (słownie: pięćsetzłotych) na promocję powiatu oraz na organizację VIII Mistrzostw Gminy Rokietnica w kajakarstwie, organizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Rokietnica.

§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 750 (rozdział 75019) budżetu powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Biura Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - p. Jan Grabkowski
Wicestarosta - p. Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- p. Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego "Błyskawica" Rokietnica, wystąpił z pismem z dnia 3 września 2003 r. o dofinansowanie VIII Mistrzostw Gminy Rokietnica w kajakarstwie. Celem regat jest propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie zainteresowania sportem i aktywnym wypoczynkiem mieszkańców gminy.
Regaty odbędą się w dniu 7 września 2003 r. na jeziorze pamiątkowskim. Udział w regatach zgłosiło około 250 zawodników z klubów wielkopolskich oraz terenu kraju.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w sprawie przyznania kwoty 500 zł z przeznaczeniem na organizację VIII Mistrzostw Gminy Rokietnica w kajakarstwie.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-09-25 09:45
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-21 10:01

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4766
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-21 10:01
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-26 08:14