BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 296/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 października 2003r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Powiatu Poznańskiego, rachunków bieżących i pomocniczych podległych mu jednostek.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie Powiatowym ( t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Powiatu Poznańskiego, rachunków bieżących i pomocniczych podległych mu jednostek.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty o której mowa w §1 w następującym składzie:
1. Tomasz Łubiński - Przewodniczący;
2. Renata Ciurlik;
3. Aleksandra Waszak;
4. Adam Habryło.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-11-06 11:03
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-22 12:57

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10117
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-22 12:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 13:42