BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 384/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2004r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań z firmą TITAN-EKO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zakup 202 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o poj. 1,5 m³.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz.633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:


§ 1. Powołać komisję do przeprowadzenia rokowań z firmą TITAN-EKO z siedzibą w Rokietnicy ul. Topolowa 5 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zakup 202 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o poj. 1,5 m³ wykonanych z tworzywa sztucznego, w składzie:
1) Tomasz Łubiński - Przewodniczący;
2) Krzysztof Generalczyk;
3) Aleksandra Waszak;
4) Przedstawiciel Wydziału Finansów;
5) Adam Habryło - Sekretarz.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Decyzją Nr ZT/15579/03 z dnia 15.12.2003 r. wyraził zgodę na wybór trybu zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 202 pojemników o pojemności 1,5 m³ wykonanych z tworzywa sztucznego przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-01-27 10:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-08-25 08:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9770
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-08 12:17
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-07-23 15:26