BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 381/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2004r.

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Powiatu Poznańskiego na okres 3 lat. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie Powiatowym ( t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Powiatu Poznańskiego na okres 3 lat.

§ 2. Zatwierdzić dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej Uchwały.

§ 3.Powołać komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty o której mowa w §1 w następującym składzie:
1. Tomasz Łubiński - Przewodniczący;
2. Renata Ciurlik;
3. Aleksandra Waszak;
4. Adam Habryło - Sekretarz Komisji.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym  Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-03-12 09:41
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-07-27 15:06

Rejestr zmian

  • 29.04.08; korekta
  • 27.07.09; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8133
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-08 12:17
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 12:10